Spolupráce:

Arcibiskupství olomoucké
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Charita Olomouc
Laboratorio di storia di Rovereto, Rovereto
Il Sommolago, Arco
Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Komise městské části č. 25 Svatý Kopeček
Matice svatokopecká, spolek
Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., Olomouc
Restaurace a pizzerie U Kristýna, Olomouc
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci
Římskokatolická farnost sv. Michala v Olomouci
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatý Kopeček
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, pobočka Milín
Zoologická zahrada Olomouc

 

Sponzoři:

Brazzale Moravia a. s.
Komise městské části č. 25 Svatý Kopeček
Kristýn služebník s. r.o.
LIONS CLUB Milana Hořínka Olomouc, z. s., Olomouc
Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., Olomouc
Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce
Společnost přátel Itálie, pobočný spolek Olomouc
Statutární město Olomouc

 

Zvláštní poděkování: Mgr. Markétě Záleské

Poděkování: Jaromíře Beerové, Gianluigi Faitovi, Michalu Filinovi, dipl. um., Janu Gottwaldovi, Dr. Ing. Radomíru Habáňovi, Mgr. Janě Hajdové, PhDr. Jitce Jonové Th.D., Mgr. Janu Kolískovi, Mgr. Lence Kováčové, Mgr. Michalovi Krejčímu, Miladě Lachové, Ing. Mgr. Martinu Müllerovi, Sr. Dominice Novákové, Mgr. Petře Peštové, PhDr. Zdeňku Pochylovi, Dr. Kvidu Sandronimu, P. Bernardu Slabochovi OPraem, Evě a Karlu Šebkovým, P. Antonínu Štefkovi, P. Ladislavu Švirákovi, Aleně Pončové, Táně Václavíkové