Pamětní deska je věnována památce italských vystěhovalců přijatých na Svatém Kopečku a v okolních obcích v letech 1914–1918, dále na Svatém Kopečku zemřelému knězi P. G. Segatovi a našim předkům, kteří italské uprchlíky přijali.

Odhalení a požehnaní pamětní desky:

sobota 4. května 2019

15:30–16:30 Slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky italským vystěhovalcům v letech 1914–1918
Úvodní fanfáry
Přivítání přítomných P. Bernardem Slabochem OPraem, farářem na Sv. Kopečku u Olomouce
Zdravice prosloví:
   Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
   Primátor Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek
   Starosta města Tridentu Alessandro Andreatta (v jednání)
   Zástupce italského velvyslanectví (v jednání)
   Rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Odhalení desky za slavnostní fanfáry
Slavnostní posvěcení pamětní desky arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem
Česká a italská hymna
Poděkování přítomným
(Olomouc-Svatý Kopeček, Ústavní ulice č. 97/9)