Záštitu nad akcí převzali:

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem., opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

J.E. Francesco Saverio Nisio, italský velvyslanec v Praze

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor Statutárního města Olomouce